VRIJWILLIGERSWERK


Als je ambities liggen op het terrein van de sociale zorgverlening of de solidariteit dan werkt het CERVANTES COLLEGE samen met verschillende NGO´s en locale instellingen. Daar kun je op een actieve manier meewerken in verschillende projecten die ten goede komen aan de minst bevoorrechte sectoren van onze samenleving. Het sociale vrijwilligerswerk is een buitengewoon bevredigende ervaring, omdat je weet dat je je tijd goed besteed hebt. Bovendien kan het ook een manier zijn om nieuwe mensen te leren kennen, kundigheden te ontwikkelen en verrijkende ervaringen mee te maken.

Van de sociale vrijwilligersactiviteiten kunnen bijzonder de moeite waard zijn:

  • Oude mensen in ziekenhuizen helpen en gezelschap houden.
  • Educatie van immigrantenvrouwen en –kinderen, die het risico lopen uitgesloten te worden.
  • Meewerken in gaarkeukens.
  • Helpen van meervoudig gehandicapten en hun families.
  • Milieuprogrammas en de ontwikkelingsprogramma voor achterstandswijken